KAMUOYUNA DUYURU

12 Ağustos 2017 tarihli gazetemizin Asdvadzadzin Özel Sayısında, yer alan Patrik Hazretleri Mesrob Mutafyan II’nin değerli annesi Diramayr Mari Mutafyan’ın röportajında dile getirdiği konuların Patrikhanemiz ve kamuoyu tarafından farklı yerlere çekildiğini üzüntüyle izlemekteyiz. Röportajın tamamı okunmadan, aceleyle Patrikhanemiz tarafından kaleme alınan ve gazetemizi suçlayıcı ifadelere yer verilen tekzip yazısı karşında hayretler içindeyiz.

Asdvadzadzin tüm Hıristiyanların en önemli bayramlarından biridir. Bu çerçeve doğrultusunda “Maryam”ların da isim günüdür. Diramayrımızın isim günü münasebetiyle kendisiyle tüm anneleri kucaklayan bir röportaja imza attık. Röportajın tamamı gazetemizde ses kaydı olarak da mevcuttur. Röportajda kesinlikle bir tarafı suçlayıp, bir tarafı aklama peşinde değiliz. Sadece bir annenin dile getirdiklerini siz okurlarımızla paylaşmaya çalıştık. Görüyoruz ki, bizleri yakından tanımayan, yayınlarımızı bu röportajdan önce de kötülemeye çalışan aynı ve değişmeyen zihniyet içeriği okumadan söylemlerine devam ediyor.

Düşünün ki, çok zor şartlar altında 5 tane televizyon yayına imza atan LUYS TV tarafsızlık ilkesini esas alarak Değabah Başepiskos Karekin Beyçiyan Hazretleri’nin konuk alınarak dualarıyla açılmıştır. Daha sonra da yazdığı mektupla Patriklik Seçiminin önünü açan Sayın Episkops Sahak Maşalyan yine programımıza konuk olup, yazdığı mektubu ifadeleriyle toplumumuzla paylaşmıştır. Bu satırlar ve yaptığımız işler tarafsızlık ilkesine ne denli bağlı olduğumuzu özetlemeye yetecektir.

100. Sayımıza ulaştığımız ve hiç bir sayımızda dedikodu içerikli haber, söylem ve içeriğin yer almadığı gazetemizde tarafsızlık ilkesi esastır.

Hiç bir zaman, hiç bir şahıs ve kurumun kalemi olmadık.

Patrikhane tarafından bugün yayınlanan tekzip yazısında belirtildiği gibi asla taraf olmadık ve olmayacağız. Ayrıca tekzip yazısından da anlıyoruz ki, yayınladığımız konu Patrikhane çatısı altında konuşulmuştur.

Diramayr Mari Mutafyan, gazetemize vermiş olduğu röportajında başından geçenleri tüm içtenliğiyle paylaşmıştır. Bu röportajın yaklaşan Patriklik seçim süreci için malzeme edilmesini de şiddetle kınıyoruz. Bu türlü kirli oyunlara lütfen gazetemizi ve şahısları alet etmeyiniz.

İlkeli ve, tarafsız yayın ahlaklımızın var olduğumuz sürece devam edeceğini kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Patrikhane olarak söz edilen kurum, Türkiye Ermeni Patrikhanesi midir? Yani Türkiye’de yaşayan tüm Ermenilerin patrikhanesi… Yoksa patrikhanemiz demek için yalnızca din adamı olmak mı gerekir?
Tekzip yazınızda yer alan bu ağır itham (Patrikhanemizi rencide edecek bir magazin haberi) kabul edilemez. Ayrıca bizler bahsi geçen gazete sayfasındaki demeci magazin haberi olarak değil, hiç bir harfine dokunulmamış bir röportaj olarak nitelendirebiliriz. Sizin de Diramayrımızı benzettiğiniz gibi Hz. İsa’yı çarmığında izleyen Azize Meryem Ana’dan bu şekilde bir magazin röportajı olarak nasıl değerlendirilebilir?

9 yıldır normal bir insanın yaşayabileceği kat ve kat zorlukları yaşamış Diramayırımızın röportajının yer aldığı gazete sayfasına nasıl magazin haberi denilebilir? Biz bu sıfatı asla kabul etmiyoruz.

Bir Türkiye Ermeni’si kendi Patrikhanesini rencide edecek beyanat nasıl verebilir?

Ayrıca bu tekzip yazısında adeta kendini aklayıp, diğer bir din adamı kardeşini inançlı topluma şikayet eden zihniyeti okurlarımızın takdirine bırakıyoruz.

Ayrıca altını çizmek isteriz ki, biz yalnızca magazin gazetesi değiliz!

Ayrıca değerli Episkopos Sahak Maşalyan’ın bizzat kendisinin yıldönümü kutlamamızda, “Ben LUYS Aktüel Magazin Gazetesi’nin çok yakın bir dostuyum” demecine istinaden, biz Başepiskopos Sahak Maşlayan’ın dostluğunu kazanmış bir yayın olarak nasıl Patrikhanemize zarar verebiliriz?

Bu vesileyle toplumumuzun en büyük bayramlarından biri olan Surp Asdvadzadzin Bayramımızın toplumumuza huzur, barış ve sağduyu getirmesi en büyük dileğimizdir.

LUYS AKTÜEL MAGAZİN GAZETESİ

About the author

LUYS_Admin

Luys Magazin Gazetesi Ana Hesabıdır.